M.E.N. in Action against Cancer

John Haesakkers

( Lid van team: Belangengroep M.E.N )

Wij steunen Maarten van der Weijden in zijn strijd tegen kanker. Als Belangengroep MEN voelen wij ons sterk verbonden met zijn missie.

Daarom halen wij, John Haesakkers en Ronald Damen, resp voorzitter en penningmeester van de Belangengroep, alles uit de kast en fietsen met Maarten mee ter ondersteuning op 21 juni.

De Belangengroep MEN (Multiple Endocriene Neoplasie) behartigt de belangen van mensen met het MEN1-, MEN2A- en MEN2B-syndroom en de direct betrokkenen.

De Belangengroep MEN is opgericht in 1989 en heeft ruim 350 leden waarvan meer dan 180 gezinnen. Het bestuur bestaat uit ervaringsdeskundige vrijwilligers allen betrokken bij MEN en wordt medisch geadviseerd door specialisten uit het kenniscentrum M.E.N. te Utrecht. In het voorjaar wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Tevens vindt dan de Landelijke Contactdag plaats. In het najaar worden de regionale contactdagen gehouden.

De Belangengroep MEN hoopt een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de opsporing, de behandeling en het omgaan met de gevolgen van de MEN-syndromen.

 

www.belangengroepmen.nl

Opgehaald

5.841
194% bereikt van mijn streefbedrag € 3.000