Reden 2 / Reason 2

11 april 2023 21:04

(For English, scroll down)

Ik doe mee aan de Elfstedentriathlon van Maarten van der Weijden om geld in te zamelen voor kankeronderzoek door 11x2km in een 3-tal dagen te zwemmen. Maar waarom? De tweede reden: May Peeters, 77 jaar, mijn schoonmoeder, borstkanker, waarschijnlijk genezen.

“Het was mei 2007. Ik stond op en tijdens het typische ochtendgekrabbel voelde ik iets dat niet goed was.” Mama May, de moeder van mijn man Bert, is aan het woord. “De dokter stuurde me door naar het ziekenhuis voor een biopsie. Op de donderdag erna, toen ik wist dat het kanker was, heb ik jullie gebeld vanuit het tuinhuis. We hebben toen afgesproken op het dorpsplein.” Bert en ik zijn gelijk na ons werk naar haar gereden. Met het feit dat Papa Paul, Berts vader, op dat moment al een jaar aan het vechten was tegen longkanker, wilde ze eerst alle info verzamelen vooraleer ze het hem zou vertellen. Een week later was de behandeling bekend en werd ook Papa Paul ingelicht: 30 bestralingen.

Samen dan regelmatig naar het ziekenhuis: terwijl Papa Paul zijn chemo kreeg toegediend, ging Mama May naar de radiologieafdeling voor haar behandeling, “een noodzakelijk kwaad”.  Ze had verbrandingsverschijnselen en was vooral erg moe naar het einde toe. Maar door moest ze: “Paul had mijn hulp nodig”. Op 20 juli datzelfde jaar hebben we met zijn allen uitgebreid gevierd dat haar behandelingen voorbij waren, met champagne & tapa’s die ik vanuit Barcelona, tijdens een werktrip, had meegenomen. 

Op 24 juli overleed Papa Paul.  “Ik zou pas veel later, toen het stil werd na de begrafenis, beginnen te verwerken wat ons was overkomen”.

Mama May zal in 2012 met 2 vriendinnen die ook borstkanker hebben gehad geld inzamelen voor 4-5 teams om de 1000km voor Kom op tegen Kanker mee te fietsen, zelf doen ze de eerste en laatste 125km.

Overleden aan kanker: achternicht Charlotte, Papa Paul, neef Kurt

Vechtend tegen kanker: neef Karl

Kanker overleefd: Tante Paula, Nonkel Rie

Belangrijkste raadgeving: wees blij met de kleine dingen in het leven.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I am joining the Elfstedentraithlon van Maarten van der Weijden to collect money for cancer research by swimming 11x2km in about 3 days. But why? Reason 2: May Peeters, 77 years, my Mother in Law, breast cancer, probably cured

“It was May 2007. I got up and noticed, during my morning scratching, something that was not OK.” Mama May, the mother of my husband Bert, is talking. “The doctor sent me to the hospital for a biopsy. On the Thursday after, when I knew it was cancer, I called the two of you from the garden shed to meet up on the village main square.” Bert and I drove to meet her immediately after our work. With Papa Paul, Bert’s Dad, fighting against lung cancer already for a year at that moment, she first wanted to get all relevant data before informing him. A week later, the treatment was known and also Papa Paul was told what was going on: 30 irradiations were to come. 

From then on, they go together to the hospital: while Papa Paul received his chemo, Mama May would go to the radiology department for her treatment, “a necessary evil”. She would get burn marks and would feel extremely tired as time progressed. But she had to go on: ”Paul needed me.” On the 20th July that same year, we celebrated with champagne and tapas from Barcelona that she had her last irradiation.

On the 24th July, Papa Paul passed away. “Only after the funeral, when everything went quiet, would I start realising and processing what happened to us.”

Mama May will in 2012, with 2 friends who were also diagnosed breast cancer, collect money for 4 to 5 teams to join the 1000 km for “Kom op tegen Kanker”, a local non-profit organisation fighting cancer. They would do both the 1st and the last 125km. 

Died of cancer: second niece Charlotte, Papa Paul, nephew Kurt

Fighting against cancer: nephew Karl

Survived cancer: Aunt Paula, Uncle Rie

Main advice: be happy with the small things in life.