Reden 1 / Reason 1

20 februari 2023 19:24

Ik doe mee aan de Elfstedentriathlon van Maarten van der Weijden om geld in te zamelen voor kankeronderzoek door 11x2km in een 3-tal dagen te zwemmen. Maar waarom? De eerste reden: mijn vader, Arie Plaisier, 77 jaar, darm- en prostaatkanker, genezen verklaard.

"Ik was bij mijn huisarts toen ze vroeg hoe het mijn familie ging. Mijn antwoord:”Mijn broer Theo is palliatief voor darmkanker. Bij Broer Ad is prostaatkanker vastgesteld” " Zo begon mijn vader zijn relaas over zijn kankers, gestart in 2003. Binnen een week had hij een darmonderzoek ondergaan en was hij met spoed geopereerd, want ze hadden een tumor ontdekt. Wat een schok! Maar alles bleek goed weggehaald en we mochten opgelucht ademhalen….

Tot 9 jaar later, bij een routine onderzoek van de prostraatwaarden, de extreme pieken en dalen een onrustende stijgende trend lieten zien (na wat rekenwerk van Pa).  “Ik moest beslissen of ik radioactieve staafjes wilde laten plaatsen of een operatie wilde ondergaan. Bij het ene moest ik elke 3 maanden op controle blijven komen met de kans dat alsnog een operatie zou volgen terwijl bij de operatie impotentie kon optreden. Na beraadslaging met je moeder zijn we voor de operatie gegaan – dan zou alles in elk geval weg zijn”.

Ik was op dat moment mijn grootse avontuur aan het ondernemen om Engeland van oost naar west wandelend over te steken. Dus mij is niets verteld tot ik aangekomen was en op weg naar huis was. Ik zal dat telefoontje nooit vergeten…

De onzekerheid of alles goed gegaan was en andere gevolgen sloegen er mentaal harder in bij Pa dan bij zijn darmkanker. Nu echter kan hij met gerust hart zeggen dat hij genezen is.

Overleden aan kanker: Tante Riet, Tante Lien, Oom Theo,  Oom Jan, Oom Ad (aanhang niet meegerekend)

Vechtend tegen kanker: neef Arie

Kanker overleefd: Tante Jeannette, nicht Corinne, neef Peter

Belangrijkste raadgeving: ken je famile, laat jezelf nakijken

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I am joining the Elfstedentraithlon van Maarten van der Weijden to collect money for cancer research by swimming 11x2km in about 3 days. But why? Reason 1: My Dad, Arie Plaisier, 77 years, colon & prostate cancer, officially cured

“I was at my physician for a routine visit when she asked me how my family was doing. I answered:” my brother Theo is in palliative care for colon cancer and brother Ad has prostate cancer diagnosed.”” This is how my Dad began his story about his cancers, started in 2003. Within 1 week of that visit, he underwent a colon check-up and an operation, as they had found a tumor. What a shock! But good news: everything had been fully taken away …

Until 9 years later. During the regular check-ups of his prostate values, the extreme high and lows were showing a disturbing increasing trend (after some maths by Dad himself). “ I needed to decide if I wanted to get radioactive rod cells implanted or undergo an operation. After the 1st I would still need to come to the check-up every 3 months and an operation would remain a possibility, after the 2nd I had a chance of impotence. After talking to your Mom we decided to go for the 2nd option – that way at least the cancer would be gone”

I was at the time on my great adventure to cross England on foot from West to East, so I was not told anything until I had made it and was on my way home. I will never forget that phone call …

The uncertainty and the effects afterwards were heavier to carry for Dad than the first time.  But now at least he can say with piece of mind that he has been cured.

Passed away because of cancer: Aunt Riet, Aunt Lien, Uncle Theo, Uncle Jan, Uncle Ad (partners not mentioned)

Fighting against cancer: nephew Arie

Survived cancer: Aunt Jeannette, niece Corinne, nephew Peter

Main guidance: know your family, get yourself checked